Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Międzychodzki.

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony www.powiatmiedzychodzki.pl (zakładka "Nieodpłatna pomoc prawna", "Rejestracja" https://powiatmiedzychodzki.npp-24.pl)  

 lub pod nr telefonu 95 748 87 26

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością zgłoszeń.

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Ankietę należy złożyć: 

- bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub, 

- w późniejszym terminie pod nr telefonu 95 748 87 26 lub przesłanie listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego, których dotyczy rejestracja:

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143, budynek A, piętro I, pokój nr 101

poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

wtorek – piątek od godz. 9.00 do 13.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie ul. Wroniecka 25 C

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 14.00 do 18.30

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego- Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 15

czwartek od godz. 12.00 do 16.30

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego - Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kard. Wyszyńskiego 23

piątek od godz. 12.00 do 16.00

 

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Poradnictwa Obywatelskiego w Sierakowie, Kwilczu i Chrzypsku Wielkim pomoc świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Pozostałe jednostki nieodpłatnego poradnictwa, dostępne dla mieszkańców powiatu międzychodzkiego:

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, budynek A, piętro II, pokój nr 203

wtorki od 7.30 do 14.30 tel. 95 748 87 38

 

Poradnictwo Zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, budynek A, parter, pokój nr 2 

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 (tel. 95 748 80 29)

 

Punkt Konsultacyjny d/s Uzależnień

Dyżury Międzychód, ul. Zamkowa 1

tel. 95 748 3746, kom. 667 707 742, 667 707 786

 

Specjalista Terapii Uzależnień - wtorki w godzinach 16.00 – 21.00

Terapeuta Uzależnień - poniedziałki w godzinach 13.00 – 18.00

 

Prawnik 

Dyżur w co drugą sobotę w godzinach 11.30 – 16.30

Międzychód, ul. Zamkowa 1

tel. 95 748 3746, kom. 667 707 786

 

Psycholog 

W każdą środę w godzinach 15.00 – 19.00

W co drugą sobotę w godzinach 8.00 – 17.00

Dyżury w Międzychodzie, ul. Zamkowa 1

tel. 95 748 3746, kom. 667 707 786

 

Specjalista d/s Przemocy

Dyżury w każdy czwartek w godzinach 14.00 – 16.00

Międzychód, ul. Zamkowa 1

tel. 95 748 3746, kom. 667 707 786

 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16, pokój nr 17

w poniedziałki od godz. 18.00 do 19.00 (tel. 61 29 51 177)

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Główna 16, pokój nr 17

1 raz w miesiącu w każdą drugą środę miesiąca od godz. 15.30 do 17.30 (tel. 61 29 51 177)

 

Specjalista ds. Przemocy

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca od 16.00-19.00

 

Psycholog

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

I i IV sobota każdego miesiąca od 9:00 do15:00 (tel. 603063891)

 

Terapeuta Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

każdy I i III piątek miesiąca od 12:00 do18:00

 

Terapeuta Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 4

każdy II piątek miesiąca od 10:00 do16:00

 

Pełnomocnik Burmistrza ds Uzależnień

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica „Świetliki”, Sieraków ul. Wroniecka 25 B, pokój nr 3

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Porady Prawne 

Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, parter, pokój nr 2

pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 12.00 do 15.00

 

Pełnomocnik ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii

Punk Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 5

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu

Punk Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23, parter, pokój nr 5

w każdą środę w godz. od 15.30 do 16.30

 

Instruktor Terapii Uzależnień

Punk Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23

w każdy wtorek od 18.00 do 21.00

 

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Punk Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23

od godz. 15.00 do 16.00 (termin - informacja na stronie Urzędu Gminy Kwilcz)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

każdy wtorek i czwartek od godz. 8.00 do15.00

 

Grupa AA

Punk Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Kwilcz 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23

w każdy wtorek od godz. 20.00 do 21.00

 

Ogólnopolskie infolinie:

 

Centrum Wsparcia Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

tel. 800 702 222 czynny przez 24 godz./dobę

e-mail: porady@liniawsparcia.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 002 czynny przez 24 godz./dobę

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Linia Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Świadków

tel. 222 309 900 czynny przez 24 godz./dobę

e-mail: info@numersos.pl

Czytaj więcej »

Uprawnieni

Przed umówieniem wizyty, sprawdź, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej »

Lokalizacja punktów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin otwarcia znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej »

Informacje dodatkowe

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Czytaj więcej »